Ochrona danych osobowych

/ Ochrona danych osobowych

Administratorem Danych jest firma Blueform Marcin Kozłowski z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Armii Krajowej 25, NIP: 812-131-83–14.

Firma wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i właściwą w zakresie niniejszej informacji, e-mail: inspektor@blueform.pl.