Projekt 7.3.3.

   Akademia kompetencji ICT

   Inkubator przedsiębiorczości

 

Aktualności

Temin naboru wniosków o przedłużenie wsparcia finansowego dla 3 edycji Projektu

Uwaga Uczestniczki i Uczestnicy 3 edycji Projektu, termin naboru wniosków o przedłużenie wsparcia pomostowego finansowego został wyznaczony na dni od 3.09.2018 do 07.09.2018 r. Dokładne informacje co do wymaganych przez Biuro Projektu dokumentów otrzymaliście na adresy e-mailowe.

Temin naboru wniosków o przedłużenie wsparcia finansowego dla 2 edycji Projektu

Uwaga Uczestniczki i Uczestnicy 2 edycji Projektu, termin naboru wniosków o przedłużenie wsparcia pomostowego finansowego został wyznaczony na dni od 6.08.2018 do 10.08.2018 r. Dokładne informacje co do wymaganych przez Biuro Projektu dokumentów otrzymaliście na adresy e-mailowe.

Wsparcie pomostowe przedłużone dla 1 Edycji Projektu

Uwaga Uczestnicy i Uczestniczki pierwszej edycji Projektu, już teraz możecie pobrać ranking oceny merytorycznej wniosków o przedłożone wsparcie pomostowe .  

Każdy z Was otrzymał również informację mailową, w której znajdziecie swój numer identyfikacyjny.

Dzięki oszczędnościom w Projekcie i po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej przyznaliśmy również wsparcie wystarczające na opłatę ZUS Uczestnikowi, który nie uzyskał minimalnej liczby punktów.

Rozliczenie dotacji pomostowej

Ze względu na pojawiające się nieprawidłowości w zakresie wydatkowania wsparcia pomostowego oraz obowiązkowych opłat ZUS oraz wskazaniach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach każdy Uczestnik po upływie 6 miesięcy od podpisania umowy o udzielenie wsparcia pomostowego ma obowiązek dostarczyć do Biura Projektu dokument rozliczający dotację (Zestawienie towarów) oświadczenie (oświadczenie o dokonaniu zakupów) oraz potwierdzenie dokonania opłat ZUS.  Całą treść zarządzenia można zobaczyć tutaj.

Zarządzenie

W związku ze zmianą planowanej liczebności grup (I:13, II:14, III:18) ulegają zmianie liczby przedłużonych dotacji pomostowych dla każdej z grupy). Liczba zostaje proporcjonalnie przeliczona na wielkość grupy z zaokrąglaniem (do 0,5 w dół, powyżej 0,5 – w górę). Zatem liczba przedłużonych dotacji pomostowych na grupę wynosi:

 • Grupa I: 12
 • Grupa II: 12
 • Grupa III: 16.

W przypadku wsparcia uczestników grup wartością niższą niż 1750 zł istnieje możliwość przesunięcia tak uzyskanych oszczędności na dofinansowanie większej liczby uczestników (o ile uzyskali pozytywną ocenę na etapie formalnym i I etapie merytorycznym).

Zarządzenie można pobrać tutaj.

Wyniki ostatniej tury rekrutacji

Już można zobaczyć listę rankingową ostatniej tury rekrutacji do projektu! Każdy z Uczestników/każda z Uczestniczek rekrutacji otrzymał/a informację e-mailową dotyczącą wyniku i indywidualnego numeru przyznanego na potrzeby ochrony danych osobowych. Gratulujemy zakwalifikowanym, natomiast wszystkim pozostałym polecamy portal www.mapadotacji.gov.pl, gdzie można znaleźć inne projekty dotacyjne.

Uwaga Uczestnicy/czki pierwszej tury projektu!

Termin składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego upływa 15 marca 2018r. Komplet dokumentów został Wam wysłany mailowo, w razie nieotrzymania wiadomości, prosimy o kontakt.

Trzecia i ostatnia tura rekrutacji do projektu została zakończona 1 lutego 2018 r.

3 tura rekrutacji do projektu

Znamy już wyniki oceny merytorycznej formularzy zgłoszonych do trzeciej tury rekrutacji! Osoby, które pomyślnie przeszły ten etap zostały już zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się 1,2 i 5 marca. Prosimy potencjanych uczestników i potencjalne uczestniczki o przygotowanie się do rozmowy: jeśli możesz przynieś ze sobą dyplomy, zaświadczenia, portfolio lub przykłady swoich prac. Trzymamy za Was kciuki!

Ranking wyników można zobaczyć tutaj

Lista rankingowa

Uczestniku 2 tury projektu, możesz już teraz zobaczyć listę rankingową rekrutacji.

Przypominamy, że już w czwartek spotykamy się na szkoleniach, bardzo prosimy o przyjazd na miejsce ok 10 min wcześniej w celu podpisania umowy projektowej.

Szkolenia

Uwaga! Uczestnicy drugiej tury projektu mogą już teraz zapoznać się z harmonogramem szkoleń, które zaczną się już w ten czwartek, 18.01.18r. 

Przedłużamy rekrutację!

Druga tura rekrutacji do projektu zostaje przedłużona do 30.11.2017 r. 

Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego 

Kandydaci! Aby udzielić odpowiedzi na pytanie w jaki sposób Wasza działalność będzie związana z innymi obszarami technologicznymi istotnymi dla rozwoju województwa śląskiego, musicie zapoznać się z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 - 2020 od strony 89.

Rekrutacja czas start!

Uwaga! Dziś, czyli 08.11.17 r. rusza druga tura rekrutacji do projektu! Zgłoś się jak najszybciej, rekrutacja trwa tylko do 21.11.17 r.

Uwaga!

Termin Podpisania umów z Uczestnikami pierwszej edycji projektu to 12 października 2017r. 

Termin naboru biznesplanów to 20 września 2017r.

 

Biznesplan

Uczestniku! Zacznij już pracę nad swoim biznesplanem! Formularz biznesplanu możesz pobrać klikając tutaj.

Pierwsza tura projektu

Wyniki rekrutacji do pierwszej edycji projektu można już teraz pobrać klikając tutaj!

Uczestniku, pobierz zaktualizowany plan zajęć.

Regulamin Przyznawania Wsparcia

Już teraz można zapoznać się z Regulaminem Przyznawania Wsparcia w ramach projektu Akademia Kompetencji ICT - Inkubator Przedsiębiorczości oraz jego załącznikami. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami, które będą niezbędne każdemu Uczestnikowi naszego projektu.

Rozpoczęliśmy pierwszą z trzech rekrutacji do projektu!

Planujemy, że poza pierwszą - lipcową, odbędą się rekrutacje we wrześniu i grudniu 2017 r. W każdej rekrutacji wybranych zostanie 15 osób. 

W projekcie można wziąć udział w tylko jednej rekrutacji, dlatego warto zastanowić się dobrze, który termin jest dla Pana/Pani najlepszy. Pamiętać należy także o tym, że w rekrutacji mogą wziąć udział tylko osoby niepracujące powyżej 30 roku spełniające kryteria dostępu (dokładnie opisane w Regulaminie), które chcą rozpocząć działalność w zakresie Obszaru Technologicznego nr 4 (szeroko pojęta działalność ICT, dokładny wyciąg PKD znajdziesz w załącznikach do zgłoszenia). 

Uwaga! Rekrutacja do projektu rozpocznie się 3.07.17 i potrwa do 07.07.17!

Już teraz w zakładce "Zgłoszenie" znajdziecie wszelkie informacje dotyczące przebiegu rekrutacji, a także wszelkie niezbędne dokumenty, w tym formularz zgłoszeniowy i regulamin rekrutacji do projektu. Zapraszamy!

Jak poprawnie wypełnić dokumenty rekrutacyjne

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu, musisz dostarczyć do Biura Projektu (ul. Armii Krajowej 25, 44-330, Jastrzębie-Zdrój) wypełnione dokumenty rekrutacyjne, czyli formularz zgłoszeniowy i Autodiagnozę potrzeb doradczych. 

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie (na komputerze). Po wydrukowaniu pozostaje kilka miejsc, które trzeba uzupełnić odręcznie:

 • oświadczenia na końcu formularza (x przy każdym oświadczeniu)
 • podpisy we wskazanych miejscach
 • parafka na każdej stronie.

Pamiętaj!

 • Upewnij się, że wskazane przez Ciebie PKD  działalności zawiera się w Obszarze Technologicznym nr 4 (wykaz do pobrania w zakładce "Zgłoszenie")!
 • Nie pisz wielkimi literami,
 • Sprawdź, czy żadne pole nie zostało puste, 
 • Dokumenty rekrutacyjne włóż do koperty, zaklej ją i opisz według wzoru podanego w regulaminie (do pobrania w zakładce "Zgłoszenie"),
 • Jeśli nie wiesz, czy dokument formularza poprawnie otwiera się na twoim urządzeniu, porównaj go z wersją pdf (do pobrania w zakładce "Zgłoszenie").

O projekcie

 

W naszym projekcie Uczestnicy i Uczestniczki mają możliwość otrzymania nie tylko pomocy finansowej w postaci bezzwrotnej dotacji na założenie działalności, ale także wsparcia pomostowego na pokrycie bieżących kosztów działalności, jak również szkoleniowo-doradczego w zakresie działań biznesowych.

W ramach Inkubatora pomożemy w stworzeniu 45 firm – startupów w branżach związanych z nowoczesnymi technologiami informatycznymi i komunikacji teleinformatycznej (ICT) z kompleksową wiedzą na temat prowadzenia firmy.

Wychodząc naprzeciw osobom dojrzałym na rynku pracy, stworzyliśmy projekt, który nawet osobom o minimalnej znajomości zasad prowadzenia biznesu pozwoli na wprowadzenie na rynek ich firmy. Ważne są tylko: dobry pomysł wpisujący się w temat projektu, predyspozycje, ambicja, chęci oraz umiejętność logicznego myślenia i szybkiej nauki.

Skupiamy się na działaniach związanych z technologiami informatyczno-komunikacyjnymi, gdyż branża ta otwiera bardzo duże możliwości. Stała się jednym z najważniejszych obszarów działania w naszym województwie, co przedstawiono w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na kolejne lata. Nasze doświadczenia (a specjalizujemy się w branży i rozwoju z zakresu ICT od ponad 10 lat) wskazują, że osoby prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinie ICT lub z wykorzystaniem najnowszych technologii komunikacyjno – informatycznych mogą działać na rynku całego świata.  W projekcie zapewnimy wsparcie ze strony wysoko wyspecjalizowanej kadry – trenerów i doradców, którzy nie tylko szkolą, ale znają też branżę od podstaw (praktycy), stąd pomożemy powstałym startupom przetrwać najtrudniejszy – pierwszy rok działania.

Nad szkoleniami, doradztwem i udziałem uczestników będzie czuwał doświadczony i oddany Wam zespół projektowy, będziesz mógł/a kontaktować się z nami każdego dnia w biurze projektu w Jastrzębiu-Zdroju. Wesprzemy w procesie rekrutacji, pomożemy w wypełnieniu dokumentów, wskażemy kolejne kroki.

Wartość projektu wynosi: 2 512 825,10 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 2 440 508,84 zł.

Dla kogo jest ten projekt

 

Projekt jest przewidziany dla osób, które:

 • ukończyły 30 rok życia i mają zameldowanie w  województwie śląskim,
 • nie prowadziły działalności gospodarczej/firmy przez minimum 12 miesięcy,
 • są bezrobotne lub bierne zawodowo (z wykluczeniem studentów studiów dziennych),
 • chcą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ICT lub w istotny sposób wsparta technologiami komunikacyjno-informatycznymi. Sprawdź czy spełniasz ten warunek ->

oraz należą do minimum jednej z grup:

 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne (wymagane jest orzeczenie),
 • długotrwale bezrobotne (minimum 12 miesięcy bez pracy),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie ISCED3-sprawdź w Regulaminie projektu),
 • osoby po 50 roku życia.

 

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria zgłoś się jak najszybciej, gdyż rekrutacja do projektu jest przewidziana wyłącznie na 2017 rok!

Uwaga: Szczególnie zapraszamy do projektu kobiety, które nie miały do tej pory odwagi, by założyć własną firmę. Powodów może być wiele: masz ambicje prowadzenia własnej firmy, Twój etat jest zagrożony zwolnieniem, masz problem z łączeniem życia zawodowego z rodzinnym i chcesz pozwolić sobie na większa elastyczność, nie potrafisz znaleźć atrakcyjnej dla siebie pracy – to kilka z nielicznych powodów, które przyspieszają decyzję o założeniu własnej firmy. Jak wskazują badania i nasze doświadczenia, wśród kobiet mamy dużą grupę przedsiębiorczych osób, które nie zdają sobie sprawy ze swoich predyspozycji w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Niech nie przeraża Was tytuł projektu, umiejętności z obszaru ICT nie muszą stanowić głównego profilu waszej działalności, mogą być traktowane jako narzędzie do usprawnienia jej funkcjonowania. Udział w projekcie umożliwi każdej z Was stworzenie firmy, na jaką będziecie miały 100% wpływ! A my pomożemy Wam w ważnych decyzjach biznesowych poprzez opiekę mentorów i doradców biznesowych.

Zachęcamy także osoby niepełnosprawne, nawet te osoby, których życie ogranicza się do pobytu w domu. Jeśli jesteście programistami, webmasterami, grafikami – oznacza to, że macie umiejętności pozwalające na pracę w każdym miejscu i kontakt z całym światem. Postaramy się pomóc Wam w prowadzeniu wszystkich działań w domu.

Specjalne udogodnienia

Mamy też specjalne udogodnienia dla kobiet, które są szczególne premiowane podczas rekrutacji, z uwagi na ich małą ilość wśród właścicielek firm w obszarze ICT. A jak wskazują badania, kobiety także mają predyspozycje do zawodów związanych z nowoczesnymi technologiami oraz świetnie sprawdzają się w roli szefowych. Mogą w projekcie skorzystać z doradztwa specjalistycznego, udogodnień podczas godzin doradztwa oraz pomocy w zorganizowaniu opieki nad dziećmi w czasie szkoleń.

Zachęcamy także do projektu przedsiębiorcze osoby niepełnosprawne, które mają pomysł, a nie wcieliły go do tej pory w życie.  Zapytaj o udogodnienia dla Ciebie!

Zależy nam na tym, by wspomóc naszych uczestników w drodze do tworzenia 45 prężnie działających przedsiębiorstw, dlatego – jeśli tylko masz dylemat, czy w Twojej szczególnej sytuacji poradzisz sobie z uczestnictwem – porozmawiaj z naszymi doradcami pod nr 32 470 60 77. Postaramy się pomóc w Twojej sprawie.

Dotacje

Uczestnicy projektu, zakładając własne działalności gospodarcze otrzymują wsparcie finansowe:

 • na zakupy inwestycyjne (do 23 700 zł),

 • wsparcie pomostowe na opłatę ZUS, czynszu, innych ważnych dla działania firmy opłat (do 1750 zł/miesiąc przez 6-12 miesięcy),

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,

 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie szkoleń.

 
 

Szkolenia

 

Cykl szkoleń  w projekcie obejmuje 6 dni

Nasi Uczestnicy/Uczestniczki przejdą szkolenia z zakresu rejestrowania firmy, księgowości i podatków, prawa pracy, komunikacji z otoczeniem biznesu, działań marketingowych. Zajęcia będą prowadzone przez praktyków biznesu wyspecjalizowanych w doradzaniu firmom, zatem mają charakter warsztatowy. Podczas zajęć będziesz pracować na realnych przypadkach z życia firm w pierwszym roku ich działalności, przedyskutujesz możliwe rozwiązania wielu skomplikowanych problemów. Poznasz zasady pracy, płacy i rozliczeń skarbowych, o jakich nie wie większość osób, które nigdy nie prowadziły firmy. Dzięki temu zwiększymy szanse wszystkich powstałych firm na trwałe i efektywne działanie na rynku.

Jak zorganizowane są zajęcia?

Szkolenie trwa 6 dni prowadzonych w ciągu 2 tygodni. Zajęcia odbywają się w dniach roboczych, 8 godzin lekcyjnych dziennie, od godz. 8:00 do 16:00.
 
Zajęcia odbywają się w Jastrzębiu-Zdroju, każdy Uczestnik/ka pracuje na samodzielnym stanowisku komputerowym (na szkoleniach, gdzie niezbędny jest warsztat z użyciem komputera).
  
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe (segregatory z materiałami, notes, długopis, pendrive), catering każdego dnia, certyfikat udziału w szkoleniu.

Osoby, które mają kompetencje z zakresu zarządzania i prowadzenia firmy mogą zostać zwolnione przez Komisję Rekrutacyjną z części zajęć, jednak sugeruje się udział we wszystkich zajęciach.

Doradztwo

28 h doradztwa, w tym 18 h po założeniu firmy

Każdy z Uczestników/Uczestniczek projektu otrzyma wsparcie szkoleniowo- doradcze obejmujące:

 • wsparcie opiekunów w zakresie: przedsiębiorczości, motywacji, samooceny i systematyczności,
 • wsparcie zindywidualizowane (jeżeli Ty i Twój  opiekun uznacie to za niezbędne),
 • coaching spotkań biznesowych,
 • doradztwo w zakresie: rejestracji firmy, księgowości, kadr, prawa, marketingu i wizerunku.

Doradztwo przeprowadzimy w miejscach i czasie dostosowanych do Twoich możliwości (w przypadku szczególnych potrzeb, np. osób niepełnosprawnych, jest możliwość przeprowadzenia go w domu uczestnika, a w przypadku rodziców małych dzieci w miejscach dostosowanych do potrzeb dzieci – posiadamy też kącik dla dzieci w naszym biurze).

 

Nie płacę – Zarabiam

 

Jak to możliwe, że nic nie płacę, a jeszcze zarabiam?

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, które zgłoszą się do projektu mogą z niego korzystać bezpłatnie, a nawet otrzymują wsparcie finansowe na zakupy inwestycyjne (do 23 700 zł), wsparcie pomostowe  na opłatę ZUS, czynszu, innych ważnych dla działania firmy opłat (do 1750 zł/miesiąc przez 6-12 miesięcy). Jest to dość zaskakujące dla wielu interesujących się naszym projektem aplikantów, stąd spieszymy wyjaśniać na czym polega przepływ środków w projekcie (w uproszczeniu).

Państwa udział w szkoleniach, doradztwie eksperckim oraz możliwość uzyskania dotacji finansowane są przez Unię Europejską. Wynika to z celu projektu, jakim jest stworzenie 45 śląskich firm działających w branży ICT, a co za tym idzie pomoc w budowaniu pewnego i stabilnego rynku pracy. Właśnie z tego powodu Unia wydaje środki na szkolenia, doradztwo czy dotacje. Dzięki nowym kompetencjom osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo będą mogły otworzyć firmę, która – dzięki dobrym kwalifikacjom właściciela – będzie w przyszłości zatrudniać kolejnych pracowników. Dzięki nowym i stale poszerzanym kompetencjom Przedsiębiorców rynek pracy rozwija się najefektywniej. Aby ułatwić uczestnikom i uczestniczkom projektu zrobienie pewnych pierwszych kroków w świecie biznesu zapewniamy 6-12 miesięczną finansową dotację pomostową (długość wsparcia ustalona zostanie na etapie realizacji projektu). Uzasadnieniem dla tego typu wsparcia jest obserwowany, szczególnie w branży ICT, czas oczekiwania na pierwsze efekty finansowe nowo powstałych firm.

Otrzymasz także doradztwo na etapie prowadzenia firmy. Wnioskowaliśmy o dofinansowanie 18 godzin doradztwa dla tzw. startupów w projekcie, by mogły one wspomóc się w podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych wiedzą ekspertów. I znowu – program pozwolił na takie udogodnienia, gdyż jak wynika z analiz, w pierwszym roku działania pada największa liczba przedsiębiorstw, a wynika to przede wszystkim z błędnych decyzji, braku wiedzy, utraceniu motywacji i braku możliwości wsparcia się wiedzą ekspertów. Zatem mamy nadzieję sprawnie przejść ten trudny okres pozwalając na efektywny rozwój.

Całe wsparcie, jakie otrzymasz po zarejestrowaniu działalności będzie objęte pomocą de minimis.

Jednak, by korzystać z przywileju bezpłatnego udziału w projekcie i dodatkowego finansowania wymagamy od naszych uczestników odpowiedzialności za powierzone na ich cel środki. Stąd nałożyliśmy na uczestników pewne obowiązki:

 • szybkie i sprawne przekazanie wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania umowy,
 • szybkie i sprawne podpisanie umowy na udział w szkoleniu,
 • odpowiedzialne podejście do zajęć – dbanie o obecności na zajęciach (nieprzekraczalny jest pułap 20% nieobecności w projekcie), zgłaszanie nieobecności z wyprzedzeniem, punktualność na zajęciach, zaangażowanie w pracę podczas zajęć,
 • przekazanie nam na wyznaczony czas wszelkich dokumentów dotyczących szkoleń i dotacji – na wezwanie,
 • zgłaszanie nam wszystkich nagłych spraw mogących wpłynąć na udział w projekcie z wyprzedzeniem (w momencie wystąpienia sprawy).

To nie jest trudne, zobaczycie sami!

.

Zgłoś się do projektu!

Uwaga! Dnia 08.11.17 r. ruszyła kolejna tura rekrutacji do projektu!

Już teraz możesz pobrać i przygotować niezbędne dokumenty.

Jeśli jesteś zainteresowany/na udziałem w projekcie dostarcz nam w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełniony jeden komplet dokumentacji rekrutacyjnej (w wersji papierowej lub elektronicznej).

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte, parafowane na każdej stronie oraz podpisane w wymaganych miejscach. Dokumenty rekrutacyjne dostarczone powinny być w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru przedstawionego w regulaminie (do pobrania poniżej*). Dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony.

Przez dokumenty rekrutacyjne należy rozumieć:

 • Formularz zgłoszenia (do pobrania poniżej), wypełniony elektronicznie (na komputerze), w języku polskim, we wszystkich wymaganych polach, w którym opiszesz m.in. swoją wiedzę i doświadczenie (formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej, pomysł na firmę i jej profil, innowacyjność. Formularz zawiera także obligatoryjne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej.
 • Autodiagnozę potrzeb szkoleniowo doradczych (do pobrania poniżej) z wypełnioną pierwszą stroną (drugą wypełni doradca zawodowy kiedy przystąpisz do projektu)
 • oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków - dotyczące cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jeśli Cię to dotyczy.

Odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Będziesz zobowiązany/a przedłożyć po zakwalifikowaniu się do projektu, ale najpóźniej przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia.

Takie dokumenty to:

 1. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy -zaświadczenie poświadczające rejestrację wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy (wystawione w terminie maksymalnie 10 dni roboczych przed dniem jego złożenia);
 2. W przypadku osób niepełnosprawnych/osób z niepełnosprawnościami uwierzytelniona przez kandydata/tkę kserokopia dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej/osoby z niepełnosprawnościami.

Status kwalifikowalności będziesz musiał/a potwierdzić ponownie na dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie tj. w dniu rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia.

Rekrutacja w ramach Projektu będzie prowadzona w 4 etapach:

 • ETAP 1: nabór dokumentów rekrutacyjnych,
 • ETAP 2: ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych,
 • ETAP 3: ocena merytoryczna Formularzy zgłoszenia,
 • ETAP 4: rozmowa kwalifikacyjna

Uwaga! Nie ma możliwości udziału w kilku rekrutacjach! Jeśli Twój formularz zgłoszenia podlegał już wcześniej ocenie merytorycznej, kolejny zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej, nawet jeśli zmienisz pomysł na biznes. W kolejnych turach mogą wziąć udział tylko osoby, których formularze zostały odrzucone formalnie.

 * Dokumenty, które należy wypełnić są do pobrania w formacie edytowalnym, prosimy nie wprowadzać żadnych zmian w ich budowie i treści, a jedynie uzupełnić wszystkie wymagane pola. Pozostałe materiały udostępniamy w formacie .pdf, którego nie można edytować. Jeśli masz wątpliwości, czy formularz wyświetla się poprawnie, sprawdź go z wersją pdf - do pobrania tutaj.

Nasze startupy

Tu będziemy na bieżąco wskazywać powstałe w projekcie firmy, jakie objęte będą naszym wsparciem w projekcie.

Kontakt

BIURO PROJEKTU

Akademia ICT

ul. Armii Krajowej 25 lok. 7

44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 470 60 77

mail: projekty@blueform.pl