Projekt 1.2.1.

Grafik, WEBMASTER,

PROGRAMISTA aplikacji webowych – specjaliści ICT

Aktualności

Harmonogram form wsparcia

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem form wsparcia w ramach naszego projektu. Aby pobrac kliknij tutaj.

Egzamin ECDL

Egzamin ECDL dla obu grup odbędzie się w piątek 11.05.2018r. o godzinie 10:30. Trzymamy za Was kciuki!

Harmonogram

Uczestnicy trzeciej tury projektu mogą już zapoznać się z harmonogramem szkoleń. Kliknij tutaj i pobierz.

Rekrutacja

Przypominamy, że nadal trwa rekrutacja do kolejnej tury projektu! Na Wasze zgłoszenia czekamy do końca lutego, nie wahajcie się, warto!

Uwaga Uczestnicy!

Możecie już zobaczyć zaktualizowany harmonogram szkoleń.

Ostatnia rekrutacja do projektu!

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych do kolejnej tury projektu.

To Wasza ostatnia szansa by wziąć udział!

Na zgłoszenia czekamy tylko do 15 marca.

Zaktualizowany harmonogram

Uczestnicy! Już teraz możecie pobrać zaktualizowany harmonogram waszych zajęć.

Wystarczy kliknąć tutaj.

Lista rankingowa II tury projektu

Już teraz sprawdź czy zakwalifikowałeś/aś się do projektu. Pobierz listę rankingową.

Rekrutacja drugiej grupy projektowej

Uwaga! Druga tura rekrutacji powoli dobiega końca. Ostateczny termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych wraz z CV i listem motywacyjnym to 25 października 2017r. Czekamy!

Rekrutacja nadal trwa!

Przypominamy, że w dalszym ciągu można zgłaszać się do kolejnej tury projektu. Czekamy na Wasze zgłoszenia jeszcze przynajmniej do połowy października!

Druga tura rekrutacji

Z powodu niewielkiego zainteresowania projektem rekrutacja będzie odbywała się w sposób ciągły, co oznacza, że już można składać dokumenty rekrutacyjne na kolejną turę projektu, która odbędzie się w okolicach listopada tego roku. Zapraszamy!

Koniec etapu szkoleniowego

Dwie pierwsze grupy projektowe zakończyły już etap szkoleń i Firmotronu. Przyszła pora na odbycie stażów, trzymamy za Was kciuki!

Firmotron

Już wkrótce uczestnicy projektu z obu grup rozpoczną zajęcia w ramach FIRMOTRONU - podzieleni na grupy będą ćwiczyć poznane techniki oraz uczyć się pracy w prawdziwej firmie. W związku z tym zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania nam zamówień graficznych lub programistycznych, nad którymi będą mogli pracować nasi uczestnicy. Dzięki Państwa pomocy będą mieli szansę zobaczyć jak w rzeczywistości wygląda praca z klientem, a Państwo będą mieli możliwość wykorzystania produktów ich pracy. Zachęcamy do kontaktu! 

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Już w czwartek 25.05.17 odbędzie się zewnętrzny egzamin ECDL sprawdzający umiejętności w zakresie obsługi programów MS Word i MS Excel. Grupa programistów rozpocznie egzamin ok. godziny 12.00, z kolei grupa grafików zmierzy się z nim ok. godziny 14.00. Trzymamy za Was kciuki!

Dodatkowe doradztwo

Zachęcamy wszystkich Uczestników do zgłaszania nam wszelkich dodatkowych potrzeb doradczych. Jeśli czujecie, że potrzebujecie dodatkowej pomocy doradcy lub trenera - jesteśmy dla Was! 

Uczestnicy!

Już możecie pobrać harmonogram zajęć dla obu grup.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Oferty

Zachęcamy do składania ofert w postępowaniach mających na celu wyłonienie dostawców usług:

Oferty należy składać do 04 maja 2017 r. 

Koniec pierwszej tury rekrutacji

Zakończyliśmy już pierwszą turę rekrutacji do projektu GRAFIK, WEBMASTER, PROGRAMISTA APLIKACJI WEBOWYCH – SPECJALIŚCI ICT, dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

Kolejna rekrutacja do projektu jest przewidziana na połowę 2017 r., więc jeśli nie zdążyliście wysłać swojego zgłoszenia - nic straconego!

O projekcie

Projekt GRAFIK, WEBMASTER I PROGRAMISTA aplikacji webowych – specjaliści ICT” jest skierowany do 72 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, mieszkających na terenie Śląska, będących w wieku do 29 lat, które chcą zmienić zawód lub rozwinąć w zakresie wymienionych kierunków. Wymagane jest wykształcenie co najmniej średnie oraz nie uczestniczenie w trakcie przystąpienia do naszego projektu w innym kształceniu i szkoleniach finansowanych ze środków publicznych (przez min. 4 tygodnie).

Ten niezwykle intensywny projekt ma pomóc osobom młodym z tzw. grupy NEET w zdobyciu nowych, bardzo cennych na obecnym rynku pracy kwalifikacji zawodowych.

Jak wskazuje Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 obszarem kluczowym dla województwa są technologie ICT, zatem posiadanie kompetencji związanych z tym obszarem może odegrać znaczącą role w Waszej ścieżce kariery zawodowej.

Stworzyliśmy projekt, który nawet osobom o podstawowych umiejętnościach komputerowych pozwoli na nabycie zaawansowanych umiejętności ICT. Ważne są jednak predyspozycje, ambicja, chęci oraz umiejętność logicznego myślenia i szybkiej nauki.

W ramach projektu zapewniamy zdywersyfikowane formy wsparcia:

 • szkolenia miękkie, których celem jest rozwiniecie Waszych zdolności komunikacyjnych, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, wzmocnienia postawy przedsiębiorczej oraz lepszego dostosowanie się do wymogów rynku pracy,
 • szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym ECDL i wewnętrznym- praktycznym,
 • doradztwo zawodowe ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) i coachingiem na etapie poszukiwania pracy,
 • staż u pracodawców (3 mies.),
 • pośrednictwo pracy.

W projekcie realizowane są dwa kierunki zawodowe:

 1. WEBMASTER/GRAFIK (kierunek nastawiony na grafikę komputerową i tworzenie stron internetowych – 3 grupy).
 2. PROGRAMISTA aplikacji webowych (kierunek nastawiony na zaawansowane umiejętności programistyczne w tworzeniu stron – 3 grupy).

To, w jakiej grupie się znajdziesz zależy od wyników procesu rekrutacji, twoich predyspozycji i poziomu umiejętności.

Udział w projekcie wiąże się także z dodatkowymi korzyściami:

 • jest bezpłatny, cały koszt udziału w projekcie jest pokrywany przez Unię Europejską,
 • gwarantuje udział w wysokojakościowych szkoleniach komputerowych, każdy uczestnik ma zagwarantowane indywidualne, w pełni wyposażone stanowisko komputerowe z legalnym oprogramowaniem,
 • podczas szkoleń otrzymujecie materiały szkoleniowe (skrypty trenerskie, notes, długopis, pendrive) oraz wyżywienie w każdym dniu szkolenia (przerwy kawowe oraz lunch – mniam!),
 • zapewnia udział w 3-y miesięcznym stażu zawodowym na terenie Śląska,
 • możliwość refundacji kosztów dojazdu podczas szkoleń i stażu,
 • podczas całego okresu udziału w projekcie otrzymujecie stypendium szkoleniowe (1278 zł brutto) i stażowe (1850 zł brutto),
 • ponadto jesteście ubezpieczeni oraz przechodzicie badania lekarskie.

Wartość projektu wynosi: 1 806 217,14, w tym dofinansowanie projektu z UE: 1 715 030,52 zł.

Dla kogo jest ten projekt

 

Projekt jest przewidziany dla osób z tzw. grupy NEET, tj. takich, które w dniu przystąpienia do projektu:

 • nie ukończyły 30 roku życia i pochodzą z województwa śląskiego,
 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie,
 • nie pracują (tj. osoba bezrobotna lub bierna zawodowo) i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy,
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),

szczególnie jeśli należą do jednej z grup:

 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne (za okazaniem orzeczenia),
 • długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Definicje określające kwalifikowalność uczestników do projektu są podane w Słowniczku w zakładce Rekrutacja.

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria i wiążesz swoją przyszłość z nowymi technologiami zgłoś się do nas jak najszybciej.

Nie ma żadnych innych ograniczeń w projekcie, jednak zwracając uwagę na zakresy tematyczne szkoleń oraz efektywność zatrudnieniową, zapraszamy przede wszystkim osoby z predyspozycjami zawodowymi w zakresie grafiki komputerowej, tworzenia stron, portali i sklepów internetowych oraz aplikacji webowych. Podczas rekrutacji analizujemy także umiejętność logicznego myślenia, kreatywność, odpowiedzialność i motywację.

Specjalne udogodnienia

Mamy też specjalne udogodnienia dla kobiet, które są szczególne premiowane podczas rekrutacji, z uwagi na ich niską aktywność w branży. Badania wskazują, że kobiety także mają predyspozycje do zawodów związanych z nowoczesnymi technologiami. W naszym projekcie kobiety mogą skorzystać z doradztwa specjalistycznego, większej liczby godzin doradztwa zawodowego i job shadowingu poprzedzającego staż w firmie.

Zawód grafika, webmastera czy programisty aplikacji webowych umożliwia pracę zdalną z klientami czy pracodawcą, dlatego jest też bardzo dobrą alternatywą dla osób niepełnosprawnych. Stąd w projekcie jest możliwość dodatkowego wsparcia i udogodnień dla tej grupy osób.

Doradztwo

W projekcie realizujemy 2 typy indywidualnego doradztwa dla uczestników:

 • doradztwo zawodowe (prowadzone przez doradców ma na celu rozpoznanie waszych potrzeb i dokonanie diagnozy potencjału w zakresie kierunków edukacji. Doradcy identyfikują również Wasze cechy osobowości, zainteresowania, doświadczenie pod kątem wymagań polskiego rynku pracy, określą kierunek rozwoju, który ma zostać osiągnięty poprzez realizację poszczególnych działań przewidzianych w Indywidualnym Planie Działania (IPD), metody realizacji poszczególnych działań i założeń. Doradca pomoże Wam również w sytuacjach trudnych podczas stażu (doradztwo z zakresu adaptacji w pracy), w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych oraz dokumentów aplikacyjnych do pracy (łącznie 10h doradztwa),
 • doradztwo IT(prowadzone przez ekspertów w dziedzinie IT, WEB i PRO na zasadach korepetycji – na doradztwo zgłaszają się sami uczestnicy lub są wskazywani przez trenerów
  (średnio na osobę przypadają 3 godziny korepetycji).

Doradztwo jest realizowane maksymalnie do momentu rozpoczęcia przez Was pracy na umowę.

Szkolenia

Podczas szkoleń preferujemy metodę warsztatową, gdyż ważne jest dla nas uczenie przez doświadczenie. Jest to forma pracy, która daje szansę Uczestnikom, iż oprócz zdobywania wiedzy, mogą podjąć działania służące pracy nad wzbogaceniem własnej osobowości. Ponadto sprawia, że Uczestnicy maja wpływ na to, co będzie się działo podczas szkolenia, stają się współtwórcami procesu dydaktycznego. W trakcie ostatnich 22 dni szkolenia wprowadzimy wypracowany przez nas model szkoleniowy „FIRMOTRON” oparty na pracy z realnymi zamówieniami (uczestnicy podzieleni na 3-os. grupy będą ćwiczyć poznane techniki pracy oraz uczyć się pracy z klientem przy tworzeniu projektów, poznają realia panujące na rynku, co przyczyni się do lepszej adaptacji w przyszłej pracy). 

Webmaster/Grafik (57 dni szkoleniowych)

Zajęcia są przewidziane głównie dla osób, dla których najważniejsza jest estetyczna sfera projektowania stron. Stąd grupy WEB będą przechodzić poszerzone szkolenia z zakresu grafiki komputerowej, tworzenia stron, przygotowywania kampanii internetowych.

Zakres tematyczny:

Szkolenia aktywizujące:

1.Aktywizacja zawodowa (2dni).

2.Komunikacja w firmie(3 dni).

3.Przedsiębiorczość (2 dni).

Szkolenia kierunkowe IT:

1.Logika w technologiach IT (3 dni).

2.Zaawansowana obsługa programów MS Office i narzędzi ICT (5 dni).

Szkolenia specjalistyczne w zakresie webmasteringu:

3.Grafika rastrowa i wektorowa (8 dni).

4.Przygotowanie proj. do druku i kodowania (2 dni).

5.Tworzenie stron www (8 dni).

6.Twórcze myślenie w tworzeniu proj. (2 dni).

7.Zaawansowane warsztaty grafiki i projektowania stron (22 dni).

Programista aplikacji webowych (57 dni szkoleniowych)

Zajęcia są przewidziane dla osób, które wiążą swoja przyszłość zawodową z umiejętnością kodowania stron.

Zakres tematyczny:

Szkolenia aktywizujące:

1.Aktywizacja zawodowa (2dni).

2.Komunikacja w firmie(3 dni).

3.Przedsiębiorczość (2 dni).

Szkolenia kierunkowe IT:

1.Logika w technologiach IT (3 dni).

2.Zaawansowana obsługa programów MS Office i narzędzi ICT (5 dni).

Szkolenia specjalistyczne w zakresie programowania:

3 Tworzenie i administrowanie bazami danych (6 dni).

4.Kodowanie stron www (8 dni).

5.Kodowanie aplikacji (6 dni).

6.Zaawansowane warsztaty PRO (22 dni).

 

Szkolenia na obydwóch kierunkach trwają 57 dni. Zajęcia odbywają się przez większość czasu w trakcie dni roboczych, zwykle 8 godzin dziennie od godz. 8:00 do 16:00. W czasie trwania projektu mogą odbyć się też pojedyncze zajęcia w soboty.

Uczestnicy nie mogą przekroczyć 20% nieobecności (maks. 11 dni), każda nieobecność musi być usprawiedliwiona i zgłoszona najpóźniej w dniu nieobecności, a następnie odrobiona we wskazanej przez trenera formie. Więcej na ten temat przeczytasz w zasadach finansowania uczestnictwa.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w Jastrzębiu-Zdroju, każdy uczestnik pracuje na samodzielnym stanowisku komputerowym. Osoby, których umiejętności obsługi komputera są niskie mogą też liczyć na dodatkowe wsparcie w tym zakresie (możliwość koreptycji).

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe (segregatory z materiałami, notes, długopis, pendrive), catering każdego dnia, stypendium szkoleniowe.

Szkolenie kończy się egzaminem kwalifikacyjnym (ECDL). Każdy uczestnik, który go zda, a jego ilość nieobecności nie przekroczy 20% zajęć, otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Staż

Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu po zakończeniu szkoleń i zdaniu egzaminów, rozpoczyna staż u pracodawców na terenie województwa śląskiego, który twa 3 miesiące.

Jak rozumiemy staż?

Pod pojęciem stażu rozumiemy nabywanie przez osoby pozostające bez zatrudnienia, umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Jest to odmienna forma rozwoju zawodowego od praktyk, a różnica polega na tym, iż praktyka jest elementem szkolenia, etapem nauki realizowanym wg. określonego harmonogramu zajęć pod okiem nauczyciela. Staż co do zasady bardziej przypomina pracę, wymaga większej samodzielności i umiejętności.  Uczestnicy pracują 5 dni w tygodniu po 8 godzin. Stażysta/tka także pracuje pod opieką opiekuna stażu, jednak jest to bardziej opieka formalna niż merytoryczna. Różnica jest o tyle ważna, iż zależy nam na tym, by nasi stażyści pracowali na równi z pracownikami firm, w których odbywają staż – przynosi to większą szansę na zatrudnienie bądź lepsze rekomendacje.

 Za staż przysługuje uczestnikom stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

W jaki sposób wybieramy miejsce stażu?

 • Kontakt z pracodawcami (Specjalista Pośrednictwa Pracy) poszukującymi pracowników Webmaster/Grafik/ i Programista aplikacji webowych.
 • Możecie wziąć sprawy w swoje ręce. Jesteście kierowani przez doradcę zawodowego do różnych pracodawców, u których chcielibyście podjąć pracę. Doradcy pomagają w przygotowaniu się do rozmów, a jeśli one przebiegną z sukcesem, doradca kontaktuje się z pracodawcą w celu podpisania umowy.
 • Przez samych pracodawców. Po szkoleniach, podczas których Pracodawcy mieli możliwość przyglądania się pracy uczestników szkoleń oddając im zadania projektowe do wykonania.

UWAGA!
Osoby, które kształcą się stacjonarnie w trybie dziennym należy interpretować jako: „osoby nie spełniające kryterium gotowości do podjęcia zatrudnienia”. Osoby te nie kwalifikują się do objęcia wsparciem w naszym projekcie.

Twój cel-praca!

Najważniejszym celem projektu jest doprowadzenie, jak największej liczby Uczestników do etapu zatrudnienia! Stąd od pierwszego dnia udziału w projekcie pracuje dla Was doświadczony w branży ICT pośrednik pracy. Jego zadaniem jest analiza rynku pracy i wyszukiwanie najlepszych dla danej osoby miejsc staży i pracy.

Pracuje on dwutorowo:

 • od strony potrzeb i predyspozycji uczestników: pracuje z uczestnikami, doradcami i trenerami nad stworzeniem najlepszej ścieżki kariery, wyszukuje pracodawców pod wskazane w analizie wymagania Uczestnika/czki,
 • od strony potrzeb rynku pracy: analizuje oferty i potrzeby pracodawców, wyszukuje firmy, dla z którymi możliwa będzie współpraca w zakresie tworzenia szczegółowych planów szkoleń, harmonogramów realizacji staży, by uczestnicy zdobyli jak najlepsze kompetencje, pracuje z trenerami nad organizowaniem Boot Campów – modułów realizowanych wspólnie z znaczącymi dla branży ICT pracodawcami.

Pośrednik przekazuje ponadto do doradcy dane o pracodawcach i ich wymaganiach, by ten uwzględnił je w tworzonym IPD.
Doradca z pośrednikiem mogą nie tylko przeprowadzić rekrutację dla pracodawcy, ale także wprowadzić do planu działania wymagane przez pracodawcę wsparcie. Dzięki temu nabyte przez Państwa kompetencje, w trakcie trwania projektu, są „szyte na miarę” konkretnych pracodawców. Przedsiębiorstwa, jakie zostały zaproszone do projektu przez kierownika ds. zatrudnienia i pośrednika będą na bieżąco wskazywane w zakładce „Firmy współpracujące”.

efektywność zatrudnienia

W projekcie wymagane jest zagwarantowanie zatrudnienia po projekcie min. 50% Uczestników i Uczestniczek. Jednak w większości naszych projektów wskaźniki te były znacząco wyższe i sięgały nawet 87%. Stąd i tutaj mamy nadzieję, że osiągniemy wysokie wyniki pracy z naszymi uczestnikami. Natomiast istotna jest znajomość definiowanej w projekcie efektywności zatrudnieniowej. Oznacza ona wykazanie w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie:

 • zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub o działo, które muszą być realizowane przez minimum 3 miesiące i mieć wartość min. 3-krotności wartości minimalnego wynagrodzenia w Polsce na dany rok kalendarzowy lub
 • rozpoczęcia przez uczestnika/uczestniczkę prowadzenia działalności gospodarczej z oświadczeniem jej nieprzerwanego prowadzenia przez minimum 3 miesiące.

Zapisy te są brane pod uwagę także w przypadku wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie niż zaplanowana dla danego uczestnika ścieżka.

Nie płacę – zarabiam!

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które zgłoszą się do projektu mogą z niego korzystać bezpłatnie, a nawet otrzymują stypendium. Jest to dość zaskakujące dla wielu dzwoniących do nas osób, stąd spieszymy z wyjaśnieniem, na czym polega w uproszczeniu przepływ środków w projekcie.

Udział w szkoleniach, doradztwie zawodowym i eksperckim oraz staże, z których skorzystacie w ramach projektu, są finansowane przez Unię Europejską. Wynika to z celu projektu, jakim jest aktywizacja zawodowa, a co za tym idzie pomoc w budowaniu pewnego i stabilnego zatrudnienia. Właśnie z tego powodu Unia wydaje środki na szkolenia, doradztwo czy staże. Dzięki nowym kompetencją osoby bezrobotne będą mogły szybciej znaleźć pracę, utrzymać ją, otworzyć firmy, które – dzięki dobrym kwalifikacjom właścicieli – będą zatrudniać kolejnych pracowników. Dzięki nowym i poszerzanym kompetencjom rynek pracy rozwija się najlepiej. Zatem przez okres trwania szkoleń i stażu będziesz otrzymywać „wynagrodzenie”, by brak pieniędzy nie utrudniał Ci uczestnictwa w zajęciach. Otrzymasz także refundację kosztów dojazdu na zajęcia i na staż.

Możecie zatem liczyć na to, że pomożemy Wam w  rozwoju zawodowym i zadbamy, by kompetencje były wysokie. Bo o tym, że będą poszukiwane na śląskim rynku pracy – już wiemy. Zatrudniamy do projektu wysoko wyspecjalizowanych trenerów i doradców, którzy nie tylko szkolą, ale znają też branżę od podstaw (są praktykami). Pomożemy Wam też przetrwać okres nabywania nowych kompetencji płacąc stypendium, którego wartość jest zgodna z warunkami realizacji projektów ( tj. 1278,56 zł brutto) oraz 1850 zł brutto za pełny miesiąc stażu.

Nad szkoleniami, stażami i waszym udziałem będzie czuwał doświadczony i oddany Wam zespół projektowy, będziesz mógł/a kontaktować się z nami każdego dnia w biurze projektu w Jastrzębiu – Zdroju. Pomożemy przejść rekrutację, zaplanujemy harmonogram spotkań, pomożemy w wypełnieniu dokumentów, jakich potrzebujesz do innych instytucji.

 Jednak by korzystać z przywileju bezpłatnego udziału w projekcie i dodatkowego finansowania wymagamy od naszych uczestników/ek odpowiedzialności za powierzone na ich cel środki. Stąd nałożyliśmy na uczestników/ki pewne obowiązki (słowem „coś za coś”).
Po Waszej stronie jest:

 • szybkie i sprawne przekazanie wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania umowy,
 • sprawne podpisanie umowy na udział w szkoleniach,
 • odpowiedzialne podejście do zajęć, czyli dbanie o obecność (nieprzekraczalny jest pułap 20% nieobecności w projekcie), zgłaszanie nieobecności z wyprzedzeniem, punktualność na wszelkich zajęciach, zaangażowanie w pracę podczas zajęć,
 • podejście do egzaminów końcowych (wewnętrznego i zewnętrznego),
 • odpowiedzialne podejście do obowiązkowych zajęć indywidualnych, uzupełnianie zadań przekazanych przez doradców zawodowych,
 • samodzielność i odpowiedzialność podczas stażu,
 • przerwanie udziału w projekcie JEDYNIE w przypadku zatrudnienia (wg zasad efektywności zatrudnieniowej),
 • przekazanie nam na wyznaczony czas wszelkich dokumentów dotyczących szkoleń i stażu oraz zatrudnienia – na wezwanie,
 • zgłaszanie nam wszystkich nagłych spraw mogących wpłynąć na udział w projekcie z wyprzedzeniem (w momencie wystąpienia sprawy).

To nie jest trudne, zobaczycie sami!

ZGŁOSZENIE

By stać się uczestnikiem projektu musisz wziąć udział w rekrutacji.

ZRÓB PIERWSZY KROK:

Sprawdź, czy na dzień oficjalnego zgłoszenia (oddania wymaganych dokumentów do Biura Projektu)  spełniasz warunki udziału w projekcie (sprawdź dla kogo jest ten projekt powyżej).

Jeśli Twój udział jest możliwy, zapoznaj się z Regulaminem, w którym opisaliśmy zasady rekrutacji, a jeśli zaakceptujesz jego warunki – nie zwlekaj z przekazaniem do Biura pełnej i kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej, na którą składają się:

 1. Formularz zgłoszenia wypełniony ręcznie lub komputerowo w każdym miejscu.
 2. CV z listem motywacyjnym (zdjęcie mile widziane na potrzeby późniejszego etapu).
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. W przypadku wskazania w formularzu zgłoszenia danych o niepełnosprawności – także orzeczenie o niepełnosprawności
 5. Mile widziane potwierdzenia zasadności udziału w projekcie (własne prace, osiągnięcia, sukcesy).

Dokumenty muszą zostać doręczone do biura najpóźniej w dniu zamknięcia rekrutacji (liczy się data doręczenia). W przypadku skrócenia naborów (j.w.) będziemy informować o tym na stronie w zakładce „Zgłoszenie”. Można doręczyć je osobiście, mailem lub pocztą.

Biuro projektu pracuje w dni do piątku w godz. 8:00-16:00. Liczy się dostarczenie na adres Biura projektu wskazany w kontakcie!

Możesz wszystkie dokumenty wypełnić w Biurze projektu – udostępnimy Ci stanowisko komputerowe, wytłumaczymy wszystkie skomplikowane zapisy formularza, pomożemy wydrukować dokumenty.

W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną należy donieść oryginały podpisane dokumentów najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Zgłoszenia telefoniczne nie są brane pod uwagę (liczy się data wpłynięcia do Biura Projektu kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej). Są jedynie informacją o gotowości do udziału i pozwalają pracownikom Biura na bezpośredni kontakt z Tobą. Nie bierzemy pod uwagę także niekompletnych dokumentów.

Dosłanie dokumentów nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w projekcie, gdyż jest to tylko etap formalny. Osoby, które spełniają założenia projektu będą zapraszane na rozmowę kwalifikacyjną zgodnie z Regulaminem.

!!! Z uwagi na skomplikowane definicje, które są istotne w momencie wypełniania formularza zalecamy skontaktować się z Biurem projektu – osobiście lub pod tel. 32 470 60 77. Wytłumaczenia definicji znajdziesz także w słowniczku zawartym w Regulaminie.

ZRÓB DRUGI KROK:

Przyjdź na rozmowę kwalifikacyjną umówioną z Biurem projektu. Przygotuj się do niej, by nie stracić szansy na udział!

Zachęcamy także do zapoznania się z ważnymi dla Uczestników zapisami umowy projektowej, ustalającymi obowiązki Beneficjenta, oraz zakres danych osobowych Uczestników niezbędny do działania projektu. 

Biuro projektów:

Akademia ICT

Armii Krajowej 25 lok. 7

44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 470 60 77

mail: projekty@blueform.pl